Jak moc se člověk podílí na globální změně klimatu

Globální změna klimatu, častěji (ač nepřesněji) nazývaná globální oteplování, je jev, při kterém se drasticky mění klimatické podmínky na naší planetě. Příčinou je v tomto případě zvyšování koncentrace skleníkových plynů, především oxidu uhličitého, v ovzduší.
 
Zvýšená koncentrace skleníkových plynů samozřejmě znamená, že větší množství slunečních paprsků je odraženo zpět na zem, místo vyzáření do vesmíru. Tím dochází k postupnému oteplování planety. Pravdou je, že právě skleníkový efekt je to, co umožňuje život na Zemi. Bez něj by totiž naše planeta byla pouze ledovou koulí.
hustý les v mlze
 
Je pravda, že oxid uhličitý vypouští nejen člověk, ale prakticky veškeré živé organismy. A v porovnání s biomem planety se nezdá lidský příspěvek až tak velký. To je ovšem jen zdání. Zde nastupuje zpětný mechanismus přírody. Ten je totiž nastaven tak, aby vyprodukovaný oxid uhličitý z atmosféry vyfiltroval, především pomoci fotosyntézy, a tedy zelených rostlin.
 
Tato zpětná vazba však už nepočítá s umělým přídavkem díky lidské činnosti. Což v praxi znamená, že oxid uhličitý, který lidé vyprodukují, není absorbován rostlinami, nýbrž se drží v atmosféře. A jelikož má čas rozkladu několik let, tak se jeho koncentrace pomalu postupně zvyšuje.
 
Zapomenout ale nesmíme ani na odlesňování, stavby a desertifikace, které efektivně snižují plochy zeleně a tedy i účinnost odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry. Lidé tedy produkují více CO2, avšak zároveň snižují účinnost mechanismu, který tento skleníkový plyn z přírody odstraňuje. O podílu lidí na jeho zvyšování tedy nemůže být příliš pochyb.
podzimní les
 
Samozřejmě, oxid uhličitý není jediným skleníkovým plynem. Tím druhým, o kterém se často mluví, je metan. Ten je produkován především velkými býložravci, jako jsou například krávy. A právě proto se o zemědělství mluví jako o jedné z příčin globálního oteplování. Ano, je pravda, že velcí přežvýkavci produkují metan. A je také pravdou, že se jedná o účinnější skleníkový plyn než oxid uhličitý. Je však třeba uvážit několik věcí.
 
Za prvé, metan neprodukují pouze domestikované krávy, ale všichni velcí přežvýkavci. A velkou část z nich lidé vybili. Vzpomeňme jen na obrovská, tisícihlavá stáda bizonů na amerických prériích, nebo pakoně a další v Africe. Velcí býložravci tu byli už před lidmi, a příroda si umí s metanem, který vyprodukují, poradit.
 
Je třeba si také uvědomit, že ačkoliv metan skutečně je silnějším skleníkovým plynem než oxid uhličitý, rozloží se za podstatně kratší dobu. Takže zatímco metan je rozložen během několika hodin, maximálně pár dní, oxid uhličitý zůstává v nezměněné podobě roky. Proto je podstatně nebezpečnější.
 
Je třeba si uvědomit, že globální změny klimatu se dějí, a člověk za ně nese alespoň částečně odpovědnost. Proto je nutné se proti němu alespoň částečně bránit. Nejlepším způsobem, který může udělat kdokoliv z nás, je podpora zeleně, kdekoliv to jen bude možné. Naše planeta si to zaslouží.