Category: Věda

Jedním z nejskloňovanějších konfliktů, které zasáhly do dějin Českých zemí, je Třicetiletá válka. Je ovšem možné, že ne každý si na tuto látku pamatuje ze školních lavic. Proto neuškodí krátké shrnutí.       Tento ozbrojený konflikt trval mezi lety 1618-1648. Proti sobě tehdy stáli římskokatolická církev a vyznavači nově vzniklých odvětví náboženství, kalvinismu a luteránství. Hlavní motivací Read More

Globální změna klimatu, častěji (ač nepřesněji) nazývaná globální oteplování, je jev, při kterém se drasticky mění klimatické podmínky na naší planetě. Příčinou je v tomto případě zvyšování koncentrace skleníkových plynů, především oxidu uhličitého, v ovzduší.   Zvýšená koncentrace skleníkových plynů samozřejmě znamená, že větší množství slunečních paprsků je odraženo zpět na zem, místo vyzáření do vesmíru. Tím Read More

V dnešní době není problém dostat se k informacím. Pět minut na Googlu a zjistíte téměř cokoliv. Větším problémem však je vyfiltrování těch užitečných a pravdivých zpráv a odhalení desinformací a nepravd. K tomu nám pomůže kritické myšlení. Odhalení desinformačních webů, zpráv Ve zprávách, ať už v televizi či na internetu, se nezřídka udávají nepravdivé či lehce poupravené informace. Read More