Myslete v běžném životě jako vědec – kriticky

V dnešní době není problém dostat se k informacím. Pět minut na Googlu a zjistíte téměř cokoliv. Větším problémem však je vyfiltrování těch užitečných a pravdivých zpráv a odhalení desinformací a nepravd. K tomu nám pomůže kritické myšlení.
řečník s mikrofonem
Odhalení desinformačních webů, zpráv
Ve zprávách, ať už v televizi či na internetu, se nezřídka udávají nepravdivé či lehce poupravené informace. Často uvádějí jen jednu stranu argumentu, kterou navíc značně emočně zabarví. Pokud se zdržujete v informační bublině, přijímáte vše, co v ní slyšíte a neposloucháte argumenty ostatních stran, můžete se snadno stát obětí dezinformace. Vždy pokud Vás nějaká problematika zajímá, podívejte se na více zdrojů, posuďte, které jsou nejvíce důvěryhodné a zamyslete se i nad argumenty druhé strany.
silueta prezentace
Vášnivé proslovy vs data
Spousta proslovů apeluje na naše současné emoce.  Snaží se vyvolat co nejsilnější reakci, ať už vztek, nostalgii, naději nebo strach. Takové vyjadřování nás více zaujme, než strohé podání dat. Právě v datech se však skrývá pravda. Zkuste se podívat na ně a podle nich si utvořit názor. Je nějaká léčebná metoda či doplněk stravy výzkumem prokázané účinky? Říká daný politik věci, které jsou pro budoucnost dobré a realizovatelné?
chytře vypadající nápis
Neuznávejte dogmata, nežijte celý život ve lži
Nikdy nevěřte ve stoprocentní platnost Vašeho přesvědčení, z historie si můžeme vzpomenout na spoustu tehdejších pravd, které se později ukázaly být pouhými mýty. Vyslechněte si lidi s opačným názorem a jejich důvody k němu zvažte. Můžete je vyvrátit svými argumenty? Pokud ne, někde je nejspíš chyba, pokud ano, prozatím svému postoji k věci můžete věřit a alespoň se naučíte argumentovat.
Nebojte se změnit svůj názor
Nikdo není neomylný. Každý člověk v nějaké fázi svého života věřil něčemu, co mělo k pravdě daleko. Ačkoli je to už ze své podstaty pro lidi nepříjemné, nebojte se Váš současný názor změnit. Nevysmívejte se na první pohled zbytečné technologii, která se může později ukázat jako užitečná. Nepoužívejte stále stejný postup jakékoli činnosti, když ji lze jiným způsobem dělat snadněji a rychleji. Proč se držet pořád stejné staré metody, když ta nová je lepší?