Category: Věda

Globální změna klimatu, častěji (ač nepřesněji) nazývaná globální oteplování, je jev, při kterém se drasticky mění klimatické podmínky na naší planetě. Příčinou je v tomto případě zvyšování koncentrace skleníkových plynů, především oxidu uhličitého, v ovzduší.   Zvýšená koncentrace skleníkových plynů samozřejmě znamená, že větší množství slunečních paprsků je odraženo zpět na zem, místo vyzáření do vesmíru. Tím Read More

V dnešní době není problém dostat se k informacím. Pět minut na Googlu a zjistíte téměř cokoliv. Větším problémem však je vyfiltrování těch užitečných a pravdivých zpráv a odhalení desinformací a nepravd. K tomu nám pomůže kritické myšlení. Odhalení desinformačních webů, zpráv Ve zprávách, ať už v televizi či na internetu, se nezřídka udávají nepravdivé či lehce poupravené informace. Read More